Prywatni

Private Railways in Poland/ Privatbahnen in Polen/ Chemins de fer privés en Pologne

Operatorzy:

PTiGK Rybnik
PTiGK Zabrze
Maczki- Bór
Connex
Inne

Za mało!

Dotychczas działa 15 towarowych przewoźników kolejowych, czyli około dwie trzecie operatorów, którzy uzyskali koncesje wykonuje działalność przewozową na sieci Polskich Linii Kolejowych S.A. Szacunkowo przejęli oni nie więcej niż 2 procent rynku. Jest to bardzo mało w porównaniu z sąsiednimi Czechami (ponad 55 przewoźników, przejęli 10 procent rynku). Brak dobrze rozwiniętej konkurencji powoduje iż ceny transportu kolejowego są wyższe, a ilość przewożonych towarów niska. W związku z tym na drogach pojawia się coraz więcej ciężkich TIR-ów. Polski rynek transportu drogowego to 60 tysięcy przedsiębiorstw, rynek transportu kolejowego to natomiast kilkanaście przedsiębiorstw. Gdyby istniała tutaj duża konkurencja, na przykład około 200 przewoźników (w końcu jesteśmy czterokrotnie więksi od Czech), wówczas kolej także przewoziłaby kilkakrotnie więcej masy towarowej.  

Problemem jest stan PKP Cargo S.A. Jako iż na rynku chodzi o konkurencję, a planowana prywatyzacja tego przedsiębiorstwa stworzyłaby na rynku ogromny monopol, proponujemy podzielić to przedsiębiorstwo na co najmniej 16 średniej wielkości przedsiębiorstw (na przykład regionalnych monopoli obejmujących teren jednego województwa), z których żadne nie miałoby dominującej pozycji. Próba prywatyzacji PKP Cargo w całości jest nieporozumieniem i stworzy groźny monopol w stylu Telekomunikacji Polskiej S.A., co będzie szkodliwe w skutkach dla polskiej ekonomii i zemści się w przyszłości utratą rynku na rzecz bardzo licznych przewoźników zagranicznych. 

Polska ma się dostosować do konkurencji na rynku kolejowym, który zostanie uwolniony już w 2006 roku, a już w 2004 roku zagraniczni przewoźnicy będą mogli wykorzystać 20 % przepustowości polskiej sieci kolejowej. Problemem jest jednak brak odpowiedniej ilości przewoźników kolejowych, a oto głównie chodzi w ekonomii transportu kolejowego. W sąsiednich krajach- Czechy, Niemcy, jest ich aż tak dużo, iż mogą opanować polski rynek. Wobec tego także w Polsce musi się pojawić co najmniej 200 przewoźników kolejowych.  Od tego nie ma odwrotu. Polityka władz pozostaje jednak hen daleko w tyle za Europą. 

opr. A. Fularz

Tab. Wykaz podmiotów posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu kolejowych przewozów rzeczy, osób oraz zarządzaniu liniami kolejowymi. Proszę zwrócić uwagę, jak mało koncesji przyznano na przewozy osób!

1. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (na linii określonej w koncesji)
wykonywanie kolejowych przewozów osób (na linii określonej w koncesji)
zarządzanie linią kolejową (określoną w koncesji)
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
2. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni
wykonywanie kolejowych przewozów osób (przewozy regionalne określone w koncesji)
wykonywanie kolejowych przewozów osób (linie przewozowe określone w koncesji)
na zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
3. "PKP Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
wykonywanie kolejowych przewozów osób (linie przewozowe określone w koncesji)
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
4. "PKP INTERCITY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wykonywanie kolejowych przewozów osób i rzeczy (określonych w koncesji) na obszarze RP
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
5. "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wykonywanie kolejowych przewozów osób i rzeczy na obszarze RP
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
6. PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na obszarze RP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
7. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
8. PKP S.A. z siedzibą w Warszawie
zarządzanie liniami kolejowymi
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy i osób na obszarze RP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
9. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
10. Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na obszarze RP (rodzaj przewożonych rzeczy określony w koncesji)
ul. Twarda 30
00-831 Warszawa
11. Przedsiębiorstwo Spedycyjne "TRADE TRANS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na obszarze RP (rodzaj przewożonych rzeczy określony w koncesji)
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa
12. Rafineria Gdańska S.A. z siedzibą w Gdańsku
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Elbląska 136
80-718 Gdańsk
13. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na obszarze RP (rodzaj przewożonych rzeczy określony w koncesji)
ul. Chemików 7
09-411 Płock
14. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Kniaziewicza 19
50-950 Wrocław
15. Fabryka " Wagon" w Ostrowie Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wielkopolski
16. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. z siedzibą w Rybniku
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
na wykonywanie kolejowych przewozów osób (relacje przewozowe określone w koncesji)
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul.Kłokocińska 51
44-251 Rybnik
17. Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A. z siedzibą w Jaworznie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Bukowska 12
32-520 Jaworzno
18. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem - Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Wolności 337
41-800 Zabrze
19. Kopalnia Piasku "Maczki-Bór" z siedzibą w Sosnowcu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
wykonywanie kolejowych przewozów osób (relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Długa 90
41-208 Sosnowiec
20. Kopalnia Piasku "Kuźnica Warężyńska" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Letnia 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
21. Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. z siedzibą w Kotlarni
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Dębowa 3
47-246 Kotlarnia
22. Jastrzębska Spółka Kolejowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
ul. Leśna 4
44-330 Jastrzębie Zdrój
23. Nadwiślański Zakład Górniczego Transportu Kolejowego Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Granitowa 132
43-155 Bieruń
24. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem - Przewozy i Spedycja S.A. z siedzibą w Zabrzu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Wolności 337
41-800 Zabrze
25. POL - MIEDŻ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy ( rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Marii Skłodowskiej Curie 48
59-301 Lubin
26. Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
27. Chem Trans Logistic H.P. S.A. z siedzibą w Warszawie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na obszarze RP (rodzaj przewożonych rzeczy określony w koncesji)
ul. Postępu 15 A
02-676 Warszawa
28. "SPED-KOL BLACHOWNIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na obszarze RP (rodzaj przewożonych rzeczy określony w koncesji)
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
29. TRNSODA Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Fabryczna 4
88-101 Inowrocław
30. KOLEJ BAŁTYCKA S.A. z siedzibą w Szczecinie
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Kaskadowa 20
71-748 Szczecin
31. Zakład Inżynierii Kolejowej Spółka Jawna z siedzibą w Sandomierzu
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Retmańska 11a
27-600 Sandomierz
32. CONNEX POLSKA Sp. z oo z siedzibą w Warszawie
wykonywanie regionalnych przewozów kolejowych osób (określonych w koncesji)
ul. Słomińskiego 15/509
00-195 Warszawa
33. Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych z siedzibą w Kaliszu
zarządzanie liniami kolejowymi (określonymi w koncesji)
wykonywanie kolejowych przewozów osób i rzeczy (relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Cypriana Godebskiego 2 E
62-800 Kalisz
34. Zakład Transportu Kolejowego Rafinerii Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku
wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (rodzaj przewożonych rzeczy oraz relacje przewozowe określone w koncesji)
ul. Elbląska 135
08-718 Gdańsk

Zestawienie Departamentu Kolejnictwa MI, środa, 02 października 2002 roku

 

 

Name of service 1

Description of service 1 ...

 

Name of service 2

Description of service 2 ...

 

Name of service 3

Description of service 3 ...

 

Name of service 4

Description of service 4 ...

 

Name of service 5

Description of service 5 ...

 

 

Home ] PTiGK Rybnik ] PTiGK Zabrze ] Maczki- Bór ] Connex ] Inne ]

Send mail to Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 04, 2002