Inne

Private Railways in Poland/ Privatbahnen in Polen/ Chemins de fer privés en Pologne

Operatorzy:

KWK Bogdanka

Dane ogólne

Jest to operator bocznicy kolejowej KWK Bogdanka, realizujący przewozy na około 20-kilometrowym odcinku od kopalni do stacji stycznej w Jaszczowi. Kopalnia  znajduje się w powiecie łęczyńskim województwa lubelskiego w odległości ok. 10 km na wschód od miasta Łęczna.

 
Przewozy pasażerskie

KWK Bogdanka ma nadzieję na przywrócenie ruchu pasażerskiego na sieci około 220 km mało obciążonych linii w województwie lubelskim. Kolej Bogdanka deklaruje chęć przejęcia poprzez samorządy lokalne linii Lublin - Łuków, Lublin -Stalowa Wola Rozwadów od PLK . Zamierza tam z własnych środków pozyskać 6-8 autobusów szynowych i prowadzić regularne przewozy pasażerskie. Warunkiem rozpoczęcia takiej działalności, nawet od 1 stycznia 2003 roku, jest udzielenie przez Ministerstwo Infrastruktury koncesji dla KWK Bogdanka na przewóz pasażerów na przejętych liniach oraz węgla wydobywanego w Zagłębiu Lubelskim do zakładów w Puławach oraz elektrownii Kozienice i Połaniec. Polskie Linie Kolejowe S.A. podobno popierają tego typu działalność, więc być może w woj. lubelskim pojawi się nowy operator.

 

KP Szczakowa S.A.

Kopalnia Piasku Szczakowa jest jednym z większych przedsiębiorstw transportu kolejowego na terenie Śląska i zachodniej Małopolski.  Kolej KP Szczakowa przewozi węgiel, piasek, żużle, popioły, kamień itp. Kolej jest właścicielem liczącej prawie 200 km sieci kolejowej we wschodniej części woj. śląskiego i w zachodniej Małopolsce. Kolej głównie działa na terenie woj. śląskiego i małopolskiego, realizując przewozy towarowe pomiędzy zakładami przemysłowymi. Zakład Transportu Kolejowego zatrudnia prawie 450 pracowników i przewozi ponad 6 mln ton towarów rocznie. 

KP Kotlarnia S.A.

Kolej KP Kotlarnia świadczy usługi w zakresie przewozów towarów masowych. - węgla, popiołu, skały płonnej. Udostępnia także infrastrukturę kolejową obcym przewoźnikom.

 

KP Kuźnica Warężyńska S.A.

Kolej otrzymała koncesję na przewozy ładunków koleją taborem własnym i obcym. Kolej zajmuje się utrzymaniem nawierzchni kolejowych, dzierżawą wagonów i lokomotyw, udostępnianiem infrastruktury kolejowej itd. Sieć kolejowa należąca do tej spółki to 185 km torów, będących częścią Górniczej Magistrali Piaskowej. Spółka wykonuje usługi własnym taborem kolejowym, posiada lokomotywy elektryczne i spalinowe oraz wagony do przewozu towarów masowych.

Orlen

PKN Orlen uruchomił własne przewozy kolejowe produktów paliwowych i petrochemicznych na podstawie koncesji uzyskanej rok wcześniej.

NZGTK

KOLEJ NZGTK NA SPRZEDAŻ

Nadwiślańska Spółka Węglowa sprzedaje swój zakład kolejowy

Na 6,5 mln zł wyceniła Nadwiślańska Spółka Węglowa (NSW) SA swój zakład transportu kolejowego. W poniedziałek ogłoszono powtórny przetarg na jego sprzedaż - podała spółka.

Ubiegłoroczny przetarg unieważniono. W kolejnym, ogłoszonym na początku kwietnia tego roku, zakład wyceniono na 8,270 mln zł. W nowym przetargu cena wywoławcza uległa obniżeniu do 6,5 mln zł.

Ogłoszony w poniedziałek przetarg ofertowy skierowany jest do podmiotów krajowych i zagranicznych. Dotyczy 100 proc., czyli 48.112 udziałów w Nadwiślaskim Zakładzie Górniczego Transportu Kolejowego.

Cena nominalna jednego udziału wynosi 100 zł. Przy cenie wywoławczej w wysokości 6,5 mln zł za cały zakład, jeden udział wart jest 135,1 zł.

Oferty składać można do 10 września. Wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej. Pierwszeństwo nabycia udziałów mają dotychczasowi pracownicy zakładu.

Do niedawna, zlokalizowany w Bieruniu k. Tych, zakład kolejowy NSW posiadał koncesję na świadczenie kolejowych usług transportowych w całej Polsce. Zmiany przepisów spowodowały, że koncesja NZGTK ograniczona została do przewozów lokalnych między kopalniami oraz dostaw węgla do niektórych elektrowni.

Zakład realizuje tzw. przewozy technologiczne, polegające m.in. na przygotowaniu składów z węglem, który przewozi PKP. Ponadto, przewozi węgiel do pobliskich elektrowni i zakładu przeróbczego, na krótkich odległościach. Miesięcznie wagony NZGTK przewożą ok. 60 tys. ton węgla.

Zakład ma ponad 120 własnych wagonów i 40 lokomotyw. Szansę uzyskania rentowności upatruje w świadczeniu usług poza rynkiem Nadwiślańskiej SW. Planowane są umowy z nowymi klientami, które realizowane będą - w zależności od możliwości koncesyjnych -również z wykorzystaniem infrastruktury należącej do PKP.

Pozbywanie się nieprodukcyjnego majątku kopalń i spółek węglowych to jedno z założeń programu reformy polskiego górnictwa. Podmioty górnicze nie tylko sprzedają majątek; często przekazują obiekty samorządom lub państwu, regulując w ten sposób np. VAT.

Tak zrobiła m.in. Nadwiślańska Spółka Węglowa, przekazując Skarbowi Państwa warty ok. 81 mln zł zabytkowy zameczek myśliwski w Promnicach k. Tych, gdzie mieści się ekskluzywny hotel. W ten sposób spółka zapłaciła dużą część zaległego podatku VAT.
za: PAP /2002-08-26 15:03:00

 

Home ] Up ]

Send mail to Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 04, 2002