Maczki- Bór

Private Railways in Poland/ Privatbahnen in Polen/ Chemins de fer privés en Pologne

Operatorzy:

Maczki- Bór

 
Dane ogólne

Kolej Maczki-Bór to były dział transportowy kopalni piasku "Maczki- Bór", dziś w składzie grupy kapitałowej Chem-Trans-Logistic. Szlaki tej kolei są w większości zelektryfikowane, łączna ich długość wynosi 127 km i dociera nawet do stacji przeładunkowej linii hutniczej-szerokotorowej LHS. Kolej posiada 17 lokomotyw elektrycznych, 28 spalinowych oraz 1000 różnego rodzaju wagonów kolejowych, przeznaczonych do przewozu towarów masowych. Wśród największych klientów  są Kopalnie Węgla Kamiennego : „Polska-Wirek”, „Śląsk” w Rudzie Śląskiej oraz „Mysłowice”  i „Wesoła” w Mysłowicach.  

Najbardziej spektakularną działalnością firmy jest prowadzenie pociągów towarowych dla Chem-Trans-Logistic po sieci Polskich Linii Kolejowych S.A. na zasadzie wolnego dostępu. 

 

 

Tab. Linie zarządzane przez CTL Maczki - Bór Sp. z o.o.

Lp.

 

Nazwa Linii/ Relacja

 

l.

 

Sosnowiec Jęzor Centralny - Hołdunów

 

2.

 

Sosnowiec Jęzor Centralny - Klara

 

3.

 

Szczakowa Płn - Cieśle

 

4.

 

Bór Górny - Sosnowiec Jęzor Centralny

 

 

Przewozy pasażerskie

Od maja 2000 roku kolej "Maczki- Bór" zarządza szlakiem i prowadzi przewozy pasażerskie na 6-kiometrowej linii kolei wąskotorowej.  Rozpoczęcie przez CTL Maczki-Bór przewozów pasażerskich nie jest przypadkowe, spółka zamierza wejść na rynek kolejowych przewozów regionalnych. Przeprowadzono wstępne analizy dla linii Sucha- Żywiec. 

 

http://www.ctlmaczki.pl/

CTL Maczki - Bór Sp. z o.o.
41-208 Sosnowiec; ul. Długa 90,
tel. (032) 2990111; 2990112
fax (032) 2990113; 2990117

 

Home ] Up ]

Send mail to Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 04, 2002