KPKR

Private Railways in Poland/ Privatbahnen in Polen/ Chemins de fer privés en Pologne

Operatorzy:

KUJAWSKO- POMORSKA KOLEJ REGIONALNA

Ta kolej regionalna to deklaracja samorządu, umieszczona w Strategii Rozwoju woj. kujawsko- pomorskiego i popularna wśród władz woj. kujawsko- pomorskiego. Samorząd województwa podjął decyzję o zamówieniu taboru (pojazdów szynowych produkowanych przez PESA Bydgoszcz) o wartości ok. 40 milionów PLN. 

 

BĘDZIE KUJAWSKO- POMORSKA KOLEJ REGIONALNA

 

Sejmik chce konkurować z PKP

 

Sejmik województwa chce przełamać monopol PKP i utworzyć spółkę, która zajęłaby się przewozami kolejowymi na liniach lokalnych w regionie.

 

Skąd ten pomysł na konkurowanie z PKP? Zgodnie z przepisami obowiązek zapewnienia przewozów na liniach regionalnych spoczywa na samorządach wojewódzkich, które dostają na ten cel pieniądze z budżetu państwa. W woj. kujawsko-pomorskim w ub. r. obowiązywało w tej sprawie porozumienie między sejmikiem a spółką PKP Przewozy Regionalne.

 

W tym roku taka umowa nie została jeszcze podpisana, bo - jak twierdzi samorząd - przewoźnik odmawia kursów pociągów na liniach stricte lokalnych. - Odmowa zawarcia umowy dotyczy około 500 km linii kolejowych, na których PKP zamierza, wbrew woli samorządu województwa, zawiesić przewozy kolejowe lub w znacznym stopniu je ograniczyć - twierdzi wicemarszałek województwa Władysław Kubiak. - Zmusza to zarząd województwa do podjęcia działań zabezpieczających interesy społeczności lokalnych.

 

Na rynku brak jest jednak innego przewoźnika niż PKP. Dlatego zarząd województwa chce utworzyć konkurencyjną spółkę, do której oprócz sejmiku i samorządów gminnych weszłyby i inne podmioty np. producenci taboru kolejowego. Niewykluczony jest też udział PKP, jeśli kolej wyrazi taką wolę.

Sejmik wniósłby do spółki zakupiony tabor i pieniądze otrzymywane corocznie na organizację przewozów regionalnych. Ponadto dałby mienie przejęte wcześniej od kolei w ramach ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP.

 

Zdaniem wicemarszałka Kubiaka utworzenie spółki "Kujawsko-Pomorska Kolej Regionalna" oprócz utrzymania kursowania pociągów na liniach łączących małe miejscowości zaowocuje też obniżeniem kosztów przewozów oraz dostosowaniem połączeń do potrzeb mieszkańców. Przede wszystkim jednak pozwoli na zdemonopolizowanie rynku przewozów kolejowych w województwie oraz na efektywniejsze wykorzystanie dotacji ze skarbu państwa. Inne korzyści to ściągnięcie nowego kapitału do regionu i tworzenie miejsc pracy. Gdyby nowy podmiot dobrze funkcjonował zostałaby przekształcony w spółkę akcyjną, która mogłaby wykroczyć swoją działalnością poza województwo.

W regionie jest obecnie około 1000 km linii kolejowych. Połowa z nich to tzw. trasy lokalne, z których korzystają przede wszystkim osoby pracujące z dala od miejsca zamieszkania oraz młodzież dojeżdżająca do szkoły.

Na liniach lokalnych kursowałyby autobusy szynowe. Na zakup ośmiu takich pojazdów sejmik zgodził się w marcu br. Jeden kosztuje 4 mln złotych. W sumie samorząd będzie musiał przeznaczyć na tę inwestycję 32 mln zł. Pierwszy autobus ma trafić na tory w regionie już w grudniu 2002. Przewoźnicy twierdzą, że te nowoczesne wozy są nawet o 60 proc. tańsze w eksploatacji od tradycyjnego składu: lokomotywa plus wagony.

[Gazeta Pomorska] (12-06-02 18:53)

komentarz

Jest to druga próba wprowadzenia przewoźnika regionalnego na tory kolejowe. Poprzednią próbą było wprowadzenie na tory Lubuskiej Kolei Regionalnej w 1992 roku. LKR zakończyła działalność w 1994 roku, z powodu uniemożliwienia  prowadzenia przewozów towarowych oraz prowadzenia przewozów pasażerskich na głónych liniach ówczesnego woj. zielonogórskiego z wyjątkiem kilku lokalnych linii. Spółka LKR dysponowała niewłaściwym taborem- duńskimi 25-letnimi składami pociągów ekspresowych 'Lyntog', zbyt dużych dla lokalnych linii.

Na zachodzie Europy istnieje bardzo wiele kolei regionalnych. Najwięcej tych przedsiębiorstw jest w Szwajcarii- około 50, oraz Niemczech- 164 koleje niepaństwowe z ruchem rozkładowym. W większości krajów koleje regionalne obsługują ruch na liniach lokalnych, z bardzo dobrymi rezultatami szybkiego wzrostu liczby pasażerów i znacznego zwiększenia liczby pociągów.  

 

KUJAWSKO- POMORSKA KOLEJ REGIONALNAMniej pieniędzy i radnych
Marszałek podpisał nową wersję kontraktu dla województwa. Według niej będzie mniej pieniędzy na rozwój - zamiast blisko 649 mln zł - 634 mln.

Będzie mniej radnych w przyszłej kadencji sejmiku, region dostanie mniej pieniędzy w ramach kontraktu dla województwa. Nie odstąpiono jednak od zamiaru utworzenia spółki Kujawsko-Pomorska Kolej Regionalna.

Marszałek podpisał nową wersję kontraktu dla województwa. Według niej będzie mniej pieniędzy na rozwój - zamiast blisko 649 mln zł - 634 mln. Radni prawicy nie chcieli zaakceptować zmian. Należy dotrzymywać umów. Rząd się wycofuje ze zobowiązań, a województwo traci - pisze gazeta.

Mimo pustek w samorządowej kasie, radni sejmiku chcieliby przystąpić do spółki Kujawsko-Pomorska Kolej Regionalna.

Będą ją tworzyć z prywatnymi firmami i samorządami, które przewozić będą pasażerów autobusami szynowymi tam, gdzie PKP likwiduje swoje linie. Spółka obsługiwałaby 500 km trasy.

Najbardziej zainteresowane projektem są gminy z Borów Tucholskich: okolic Cekcyna i Tucholi, a także ościenne samorządy np. z Czerska. Na razie radni zastanawiają się nad pomysłem.

Źródło: Info.onet.pl (za Gazeta Pomorska)

 

Home ] Up ]

Send mail to Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 04, 2002