Komunalne

Private Railways in Poland/ Privatbahnen in Polen/ Chemins de fer privés en Pologne

Operatorzy:

 

W obecnej chwili działa bardzo niewiele kolei komunalnych. Powód jest prozaiczny- Polskie Koleje Państwowe, zamykając linie, nawet nie zaproponowały samorządom przekazania taboru i torowiska, mimo iż taka była przyczyna powstania wielu kolei komunalnych w Niemczech i w Czechach. Połączenia lokalne są często bardzo ważne dla lokalnych społeczności, jednak postawa PKP nie sprzyja powstawaniu tego typu kolei. Na kolejach normalnotorowych nie przekazano ani jednego wagonu, a ni jednej lokomotywy, mimo iż w innych państwach przekazywano cały majątek kolei, a nie tylko puste tory. W Polsce udało się to jedynie tam, gdzie tabor kolejowy przekazano. Jak się okazało, głównym problemem jest jednak tabor, a nie pieniądze... 

 

Gryficka Kolej Powiatowa

Po wielomiesięcznych staraniach władz Gminy Rewal przekazany został w użyczenie majątek Gryfickiej Kolei Dojazdowej (tabor, torowiska na trasie od Gryfic do Pogorzelicy, dworce, sprzęt oraz muzeum kolejnictwa w Gryficach). Przewozy pasażerskie oficjalnie uruchomiono 29 maja 2002. Zatrudniono 8 pracowników. Kolej jest obsługiwana jako zakład komunalny Urzędu Gminy w Rewalu. Problemami są remont mostu na Redze w Nowielicach i zniszczona stacja w Trzebiatowie, która stała się bezpańska w okresie nieudolnych reform PKP i została zdewastowana. Pytanie nasuwa się jedno- czy musiało dojść do zniszczenia majątku? 

 

Żuławska Kolej Dojazdowa


Samorządowcy z Mierzei Wiślanej mają nadzieję na reaktywowanie kolejki wąskotorowej na Mierzei. Jeszcze pięć lat temu kolejka ta stanowiła jedną z największych atrakcji turystycznych Żuław. Kiedy PKP zlikwidowały połączenie z Nowego Dworu Gdańskiego na mierzeję, z nowodworskiej bazy zniknął cały tabor wąskotorowy. Dwa lata temu grupa ludzi opracowała projekt ponownego uruchomienia kolejki z Mikoszewa do Sztutowa. W 2002 roku uruchomiono kolej ponownie, odbyto jeden kurs okazjonalny. Wąskotorówka ma zacząć regularne kursy za rok, ponieważ kolej zbyt późno uzyskała potrzebne wagony i tabor z Dyrekcji Kolei Dojazdowych. Wystąpiono o koncesję do ministerstwa. 

 

Ełcka Kolej Dojazdowa

Radni Ełku podjęli uchwałę o przejęciu wąskotorówki, natomiast władze PKP długo zwlekały z decyzją. Wreszcie jednak zdecydowano o przekazaniu tej kolei wąskotorowej. Działa ona teraz w ramach zakładu komunalnego MOSiR. Odbywają się tylko kursy turystyczne do Sypitek.

 

Średzka Kolej Dojazdowa 

Będzie to kolej komunalna, została przejęta przez powiat w 2002 roku. Trwają prace przy jej uruchomieniu. Oczyszczono już torowisko na całej długości linii (12 km) aż do Zaniemyśla. Powiat przyjął do pracy pierwszego pracownika- naczelnika Pawlaka. Negocjacje o przekazanie majątku trwały ... rok. Gdy kolej działała, codziennie korzystała z niej ponad setka uczniów dojeżdżających do szkół oraz inni pasażerowie. Być może zostanie uruchomiona w 2003 roku. 

 

Żnińska Kolej Powiatowa

W pierwszej połowie 2002 roku starosta żniński Zbigniew Jaszczuk i wójt Gąsawy Zdzisław Kuczma podpisali akt notarialny założenia spółki Żnińska Kolej Powiatowa. Zebrano kapitał na rozruch kolei (85 tysięcy PLN) oraz złożono wnioski o koncesję. Prezesem ŻKP jest Andrzej Poturalski. W sezonie ŻKR przewozi około 50 tysięcy osób obsługując pociągi turystyczne. Co ciekawe, PKP prowadziło tutaj jakieś kontrole oceniające przygotowanie do prowadzenia przewozów pasażerskich, mimo iż było to nielegalne!

 

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa

Spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Ekspres Ponidzie" sp. z o.o. powołały 
samorządy: 

- województwa świętokrzyskiego - kapitał 100 tys. zł 

- powiaty jędrzejowski i pińczowski - po 50 tys. zł 

- gmina Jędrzejów - 144,5 tys. zł 

- gmina Pińczów - 109 tys. zł 

- gminy Kije i Imielno - po 23 tys. zł 

Spółka ma rozpocząć działalność w 2003 roku. W spółce ma znaleźć stałą pracę sześć, siedem 
osób. Prezesem spółki został Edward Choroszyński.

 

Home ] Up ]

Send mail to Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 04, 2002