SKPL

Private Railways in Poland/ Privatbahnen in Polen/ Chemins de fer privés en Pologne

Operatorzy:

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych

 

Dane ogólne

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, zostało utworzone przez środowisko hobbystów kolei z Kalisza. Gdy w 2000 roku r Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. postanowił o likwidacji należących do PKP kolei wąskotorowych (dojazdowych), wówczas SKPL podjął starania o przejęcie tych sieci kolejowych. Wielu znawców tematu wyrażało opinię iż dobrze i doinwestowane koleje lokalne mogą przynosić zyski. Władze PKP podjęły decyzję o wycofaniu się z tych linii, i ich miejsce zajął prywatny przewoźnik SKPL, co wiązało się z koniecznością nakłonienia samorządów lokalnych do nieodpłatnego przejęcia tych kolei na podstawie Ustawy o Restrukturyzacji PKP. Władze samorządowe niechętnie odniosły się do pomysły wskrzeszenia kolei, jednak po długich namowach większość samorządów wyraziła chęć przejęcia znajdujących się na ich terenie kolei dojazdowych i prowadzenia na nich ruchu. Majątek Kaliskiej KD został przejęty z dniem 8 lutego 2002 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, i tutaj operatorem jest kolej SKPL.  Także Przeworska Kolej Dojazdowa (PrzKD) jest obsługiwana przez SKPL. Z dniem 4 lutego 2002 Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych przejęło rolę operatora na linii wąskotorowej: Stare Bojanowo - Śmigiel - Wielichowo. Linia ta została przejęta przez Urząd Miasta i Gminy w Śmiglu. Pociągi pasażerskie na tej linii przewożą dziennie około 200 pasażerów na odcinku St. Bojanowo- Śmigiel i około 70 osób dziennie na odcinku Śmigiel-WIelichowo (3 pary pociągów). Kolej jest popularną formą transportu wśród mieszkańców gminy, cieszących się z powrotu tego sympatycznego środka transportu. Cena za przejazd jest konkurencyjna w stosunku do proponowanej przez tamtejsze przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej. Na kolei zatrudniono ośmiu pracowników i przywrócono ruch towarowy, a stacje wpisane są do Wykazu Odległości Taryfowych PKP S.A., co pozwala na nadawanie i odbieranie na tych stacjach wagonów normalnotorowych. 

Stowarzyszenie przejęło także w ostatnim okresie majątek Krośniewickiej Kolei Dojazdowej (KrKD) oraz Stargardzkiej Kolei Dojazdowej (StKD). W obu przypadkach zamierza się jak najszybciej przywrócić przewozy pasażerskie. SKPL prowadzi zaawansowane negocjacje z władzami Sompolna i Wierzbinka na temat prowadzenia ruchu na Sompoleńskiej KD.

Przewozy pasażerskie

Kolej ŚKD:  Stare Bojanowo - ŚMIGIEL - Wielichowo

SKPL obsługuje ruch pasażerski na kolei lokalnej Śmigielska Kolej Dojazdowa. Wykorzystuje się lekkie wagony motorowe prod. rumuńskiej, które zostały przejęte wraz z majątkiem kolei. Od września 2002 znów  pociągi pasażerskie obsługują całą trasę, aż do Wielichowa, przewożąc rocznie ok. 70 tysięcy pasażerów. SKPL uzyskało koncesję na prowadzenie przewozów pasażerskich i towarowych oraz zarządzanie infrastrukturą na dwóch wąskotorowych liniach województwa Wielkopolskiego: Stare Bojanowo - Śmigiel - Wielichowo (23km), oraz Opatówek - Zbiersk - Turek z odgałęzieniem do Russewa (58+7km).


Jeden z rozkładów jazdy (prawdopodobie nieaktualny) kolei Stare Bojanowo - ŚMIGIEL - Wielichowo

km	Numer pociągu		2 	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
					S				S			S	S
0	STARE BOJANOWO	odj.		6 20	7 18	8 20	11 20		13 55	14 50	16 05	16 55	17 35
1	Robaczyn			6 25	7 23	8 25	11 25		14 00	14 55	16 10	17 00	17 40
3	Nietążkowo			6 30	7 28	8 30	11 30	S	14 05	15 00	16 15	17 05	17 45
4	Nietążkowo Szkoła			6 32	7 30	8 32	11 32	12 18	14 07	15 02	16 17	17 07	17 47
5	ŚMIGIEL	przyj.	S	6 34	7 32	8 34	11 34	12 20	14 09	15 04	16 19	17 09	17 49
		odj.	5 30					12 20	14 10				
7	Śmigiel Zachód		5 35					12 25	14 15				
8	Nowa Wieś		5 39					12 29	14 19				
9	Żegrowo		5 45					12 35	14 25				
11	Żegrówko		5 50					12 40	14 30				
12	Bielawy		5 54					12 44	14 34				
14	Wilkowo Polskie		6 01					12 51	14 41				
17	Śniaty		6 08					12 58	14 48				
21	Ziemin		6 18					13 08	14 58				
23	WIELICHOWO	przyj.	6 24					13 14	15 04				

S - pociąg kursuje w dni nauki szkolnej                * połączenie z przesiadką osobowy/pospieszny

Sprzedaż biletów, oraz biletów miesięcznych i wieloprzejazdowych w pociągu 
Wszelkich informacji udziela obsługa pociągu, Informacja telefoniczna (065) 518-00-10

 Tabela taryfowa:

km przedz. N U U40 MN MU
A 1 - 2 2 0,80 zł 0,40 zł 0,48 zł 22,40 zł 11,20 zł
B 3 - 4 2 1,40 zł 0,70 zł 0,84 zł 39,20 zł 19,60 zł
C 5 - 6 2 1,80 zł 0,90 zł 1,08 zł 50,40 zł 25,20 zł
D 7 - 9 3 2,20 zł 1,10 zł 1,32 zł 61,60 zł 30,80 zł
E 10 - 12 3 2,60 zł 1,30 zł 1,56 zł 72,80 zł 36,40 zł
F 13 - 15 3 3,00 zł 1,50 zł 1,80 zł 84,00 zł 42,00 zł
G 16 - 20 5 3,40 zł 1,70 zł 2,04 zł 95,20 zł 47,60 zł
H 21 - 25 5 3,80 zł 1,90 zł 2,28 zł 106,40 zł 53,20 zł
I 26 - 30 5 4,20 zł 2,10 zł 2,52 zł 117,60 zł 58,80 zł
J 31 - 35 5 4,60 zł 2,30 zł 2,76 zł 128,80 zł 64,40 zł
K 36 - 40 5 5,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 140,00 zł 70,00 zł
L 41 - 50 10 5,40 zł 2,70 zł 3,24 zł 151,20 zł 75,60 zł

 

 

Turek

SKPL ma zamiar wprowadzić połączenia podmiejskie na linii Zbiersk - Turek na kolei KKD. Przeprowadzono już analizę ekonomiczną, przy minimalnym użyciu personelu (tylko jedna osoba prowadząca pojazd, brak personelu do kontroli biletów) kolej podmiejska pokona próg rentowności już przy czternastu ( !) pasażerach. Planuje się ruch cykliczny co 60 minut rano i popołudniem oraz dodanie nowych przystanków w Turku (m.in. przy dworcu PKS). Wykorzystane zostaną wagony motorowe. 

 

Stargardzka Kolej Dojazdowa (StKD)

SKPL przejęło także Stargardzką Kolej Dojazdową (StKD). Planowane jest szybkie przywrócenie planowego ruchu pasażerskiego, jednak problemem są ubytki w torowisku, po prostu rozkradziono kilka odcinków toru w okresie, gdy kolej nie funkcjonowała. SKPL właśnie kompletuje personel do obsługi kolei, problemem jest niewystarczająca liczba maszynistów. Dzienny koszt paliwa to ok. 400 PLN, użytkuje się wagony motorowe.

  378  STARGARD SZCZECIŃSKI WĄSKOTOROWY - DOBRA NOWOGARDZKIE
Stargardzka Kolej Dojazdowa. Wszystkie pociągi z wagonami kl. 2
1 3 5 7 9 11 13 15 nr poc.                                                    nr poc. 2 4 6 8 10 12
                km                  
6.37 8.40 11.40 14.15 15.42   0 o STARGARD SZCZ WĄSK. (O) p 6.32 7.51 9.51 13.41 12.51 15.33
6.50 8.53 11.53 14.24 15.56   5   Żarowo (Op) 6.14 7.47 9.47 13.27 12.47 15.20
6.58 9.01 12.01 14.32 16.03   9
Małkowiny (Op)
6.07 7.38 9.38 13.18 12.38 15.13
7.10 9.08 12.08 14.39 16.11   13   Storkówko Pom. (Op) 5.59 7.31 9.31 13.11 12.31 15.05
7.14 9.13 12.13 14.44 16.15   15   Łęczyca Pomorska (Op) 5.55 7.27 9.27 13.07 12.27 15.01
7.18   9.17 12.17 14.50   16.21   19 p Stara Dąbrowa (Op) o 5.49 7.20 9.20 13.00 12.20 14.54
    14.56 16.24   o p 5.47   12.57 14.52
    15.02 16.30   23
 
Białuń Wąsk. (Op)
5.41   12.51 14.46
    15.08 16.36   25 Chlebówko (Op) 5.35   12.45 14.40
    15.14 16.42   29 Chlebowo Wąsk. (Op) 5.29   12.39 14.34
    15.24 16.52   34   Kania Wąsk. (Op) 5.19   12.29 14.24
    15.32 17.00   39   Dobropole Wąsk. (Op) 5.11   12.21 14.16
        15.37   17.05   41   Zapłocie (Op) 5.06     12.16   14.11
        15.43   17.11   44 p DOBRA NOWOGARDZKIE o 5.00     12.10   14.05
          o p        
                    Mieszewo (Op)              

 

Ciekawym projektem jest wprowadzenie w Stargardzie Szcz. systemu tramwaju spalinowego, który wykorzysta istniejące bocznice i linię kolejową do Pyrzyc, łącząc odległą dzielnicę Kluczewo z centrum tego 70-tysięcznego pełnego średniowiecznych zabytków miasta. Obecnie istnieje bocznica będąca własnością kolei StKD i łączy ona dworzec Stargard Gł. ze stacją końcową kolei StKD o prześwicie toru 1000 mm. Część tej wewnątrzmiejskiej linii jest trójszynowa (1435 mm i 1000 mm). Zakłada się uruchomienie tramwaju spalinowego w relacji Kluczewo- Dw. Główny- Dw. Wąsk.- Centrum. Konieczna jest jednak dobudowa kilkuset metrów trójszynowego torowiska od parku Chrobrego do ścisłego centrum miasta. Problemem jest brak taboru. Zakup nowego pojazdu szynowego, na przykład  produkowanego przez ZNTK Poznań może być nie do udźwignięcia dla władz Stargardu.

Fot. Schemat proponowanego połączenia, odcinek wykropkowany to proponowane przedłużenie odcinka trójszynowego.

 

 

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, ul. Cypriana Godebskiego 2 E 62-800 KALISZ 

 

Home ] Up ]

Send mail to Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 04, 2002