SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE W POLSCE/ SUBURBAN & CITY RAILWAYS IN POLAND

STARGARD

 


SZYBKI TRAMWAJ KOLEJOWY STARGARD SZCZ.

Kolej StKD to prywatnie zarządzane przedsiębiorstwo obsługujące podmiejską kolej dojazdową o rozstawie toru 1000 mm. W obecnej chwili kompletowany jest personel w celu szybkiego uruchomienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej o rozstawie 1000 mm: Stargard Szcz. Wąsk. - Dobra Nowogardzka. Problemem jest brak środków na rozruch przedsięwzięcia i niepewność dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Zakłada się rentowność na poziomie ok. 50- 60 %. 

Kolej StKD jest także posiadaczem linii normalnotorowej łączącej dworzec kolei StKD z siecią kolei normalnotorowych. Linia ta ma wewnątrzmiejski przebieg, dogodny dla wprowadzenia tramwaju kolejowego. Komisja IRiPK dokonała oceny tego projektu.

Wprowadzenie w Stargardzie Szcz. systemu tramwaju spalinowego, który wykorzysta istniejące bocznice i linię kolejową do Pyrzyc, łącząc odległą dzielnicę Kluczewo z centrum tego 70-tysięcznego miasta, jest możliwe. Już w Starategii rozwoju sektora transportu woj. Zachodniopomorskiego do roku 2015 uwzględniono wprowadzenie kolei miejskiej do Kluczewa. Problemem jest brak elektryfikacji tego odcinka oraz stosunkowo odmienny charakter potoku podróżnych na tej linii, w odróżnieniu od linii Szczecin- Stargard. W listach czytelników przesłanych do IRiPK znaleźć można propozycję przedłużenia linii SKM Szczecin- Stargard aż do Kluczewa. Jednak taka organizacja generowałaby straty- tabor byłby dostosowany do obsługi potoku Stargard- Szczecin, a nie Stargard- Kluczewo, wobec czego należy założyć, iż generowałoby to straty na tym krótkim odcinku, obsługiwanym nieodpowiednim taborem.  

Fot. Fragment schematu koncepcji Urzędu Marszałkowskiego. Linie SKM zaznaczone są kolorem żółtym. 

Obecnie istniejąca bocznica będąca własnością kolei StKD  łączy  dworzec Stargard Gł. ze stacją końcową kolei StKD o prześwicie toru 1000 mm. Część tej wewnątrzmiejskiej linii jest trójszynowa (1435 mm i 1000 mm). Zakłada się uruchomienie tramwaju spalinowego w relacji Kluczewo- Dw. Główny- Dw. Wąsk.- Centrum kursującego z 30-minutową częstotliwością. Konieczna jest jednak dobudowa kilkuset metrów trójszynowego torowiska od parku Chrobrego do ścisłego centrum miasta, tak by tramwaj  i kolej podmiejska mogły zdobyć większą liczbę pasażerów. Problemem jest brak taboru oraz komplikacje techniczne związane z budową toru przez centrum średniowiecznego miasta. Odcinek linii do Pyrzyc zostanie także wykorzystany, za co zarządca tej linii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzyma stosowną opłatę. Możliwe jest także przejecie tej linii przez samorząd- powinno to być najtańsze rozwiązanie. Zakłada się finansowanie realizacji projektu w oparciu o środki programu Phare Crossborder.

Fot. Schemat proponowanego połączenia, odcinek wykropkowany to proponowane przedłużenie odcinka trójszynowego.

 Spis przystanków (wg. opracowania St. Biegi) :

Rynek (po zbudowaniu odcinka toru trójszynowego) 
Park Chrobrego
Limanowskiego
Wojska Polskiego
Piłsudzkiego
Os. Kopernika
Dworzec Gł.
Ks. Bogusława IV
Broniewskiego
os. Pyrzyckie
Lotników
Tańskiego
Cukrownia (wykorzystanie bocznicy) 
Kluczewo

Oprac. A. Fularz

Załączniki: Dane statystyczne 

Ludność

Wskaźniki demograficzne
Wyszczególnienie     1995         1999         2000         2001
Ludność na 1 km2     1523,0     1541,9     1546,0     1545,2
Ogółem                         73254     74166     74362         74326

Komunikacja miejska.
Wyszczególnienie                         1999             2000             2001
Linie komunikacyjne w km             182             188                 188
Czynne trasy autobusowe w km       44             44                     44
Tabor autobusowy                             41             40                     39
Miejsca w wozach                         4542            4424                 4324
Przewozy pasażerów w mln.         14,2             14,0                 13,5

 

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei rzecznik : Piotr Rachwalski, tel. 0 604 44 36 23

IRiPK ul. Puławska 10/14;  02-566 Warszawa  * skr. pocztowa 30; 02-741 Warszawa 121 ; Nr KRS 0000014282, NIP 521-31-37-613, REGON: 016413994; e-mail: kolej-instytut@o2.pl ; Konto: PBK S.A. VIII o/w Warszawie nr: 11101037-401030206765

Home ] Up ]

Send mail to kolej-instytut@go2.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (IRiPK)
Last modified: października 17, 2002